Registering till amningsstudien

Genom att fylla i och skicka in formuläret godkänner du att dina uppgifter lagras i system på Högskolan Dalarna.

 

Jag samtycker till deltagande, vilket innebär att:
  • Jag har tagit del av den muntliga och skriftliga informationen om studien. Jag har fått tillfälle att ställa frågor och jag har fått dem besvarade. Jag är medveten om att mitt deltagande i studien är fullt frivilligt och att jag när som helst och utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande.
  • Jag svarar på frågor i en mobilapplikation dag 2, 5, 14, 30 och 60 efter förlossningen eller tills amningen avslutats.
  • Jag svarar på frågor om hur jag upplevde medverkan i studien
  • Data ur min mödrahälsovård och förlossningsjournal får lämnas ut samt att BB meddelar födelsedatum till projektansvarig för utskick av frågor på rätt dag. Data detta gäller: mammans ålder, utbildningsnivå, födelseland, antal tidigare barn, antal barn i graviditet, mammans eventuella sjukdomar och mediciner. Data om graviditet, förlossning (förlossningsstart, förlossningssätt, smärtlindring, diagnoskoder) och eftervård (antal dagar på BB/Neonatalavdelning, patienthotell) och data på barnet (graviditetsvecka, kön, födelsevikt, längd, huvudomfång, hälsa).
  • Jag lämnar saliv och bröstmjölksprov dag 2, 5, 14, 30, 60 efter förlossning eller fram till amningen avslutats.
  • Jag lämnar hårprov ungefär i graviditetsvecka 33 och dag 14 efter förlossningen
  • Jag har också möjlighet att lämna blod- eller bröstmjölksprov om jag får en mjölkstockning eller upplever otillräcklig mjölkmängd